முடியும் வரை முயற்சி செய்

Categories தோல்விPosted on
Share with :  

முடியும் வரை முயற்சி செய்.உன்னால் முடியும் வரை அல்ல.. நீ நினைத்தது முடியும் வரை..

Muṭiyum varai muyaṟci cey.. Uṉṉāl muṭiyum varai alla.. Nī niṉaittatu muṭiyum varai..