காதலர் தின வாழ்த்துக்கள் 2019

Categories பண்டிகைகள்Posted on
Happy lovers day 2019
Share with :  

ஆயிரம் ஆசைகள்

அத்தனையும் நிறைவேற்ற

ஆயிரம் ஆயுள்

வேண்டும்

உன்னோடு மட்டும்

இனிய காதலர் தின வாழ்த்துக்கள் 2019

Ayiram asaigal

athanaiyum niraiverra

ayiram ayul

ventum

unnodu mattum

iniya kathalar thina valthukkal 2019