இனிய ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள் 2019

Categories பண்டிகைகள்Posted on
Happy teachers day 2019
Share with :  

உயிரெழுத்தில் உள்ள

உயிராய் கல்வி

புகட்டும் அனைத்து

ஆசான்களுக்கும் இனிய

ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள்

Uyireluthil ulla

uyiray kalvi

pukattum anaithu

asangalukkum iniya

asiriyar thina valthukkal