இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்.

Categories பிறந்தநாள்Posted on
Share with :  

உடல் நலம்
நீளாயுள்
நிறைசெல்வம்
உயர்புகழ்
மெய்ஞானம் பெற்று குடும்பத்துடன் வளமாய் வாழ்திட
எனது இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்.