Thirukkural | குறள் 186

Categories இல்லறவியல்Posted on
Thirukkural-kural 186
Share with :  

குறள் பால் : அறத்துப்பால்

குறள் இயல் : இல்லறவியல்

அதிகாரம் : புறங்கூறாமை

குறள் எண் : 186

குறள்: பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளுந்
திறன்தெரிந்து கூறப் படும்.

விளக்கம் : மற்றவனைப் பற்றிப் புறங்கூறுகின்றவன், அவனுடைய பழிகள் பலவற்றிலும் நோகத்தக்கவை ஆராய்ந்து கூறிப் பிறரால் பழிக்கப்படுவான்.

Kural pal: Arathuppal

kural iyal: Illaraviyal

athikaram: Purankuramai

kural en: 186

Kural: Piranpali kuruvan tanpali yullun
tiranterintu kurap patum.

Vilakkam: Marravanaip parrip purankurukinravan, avanutaiya palikal palavarrilum nokattakkavai arayntu kurip piraral palikkappatuvan.