Thirukkural | குறள் 202

Categories இல்லறவியல்Posted on
Thirukkural-kural 202
Share with :  

குறள் பால் : அறத்துப்பால்

குறள் இயல் : இல்லறவியல்

அதிகாரம் : தீவினை அச்சம்

குறள் எண் : 202

குறள்: தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும்.

விளக்கம் : தீயசெயல்கள் தீமையை விளைவிக்கும் தன்மை உடையனவாக இருத்தலால், அத் தீயச் செயல்கள் தீயைவிடக் கொடியனவாகக் கருதி அஞ்சப்படும்.

Kural pal: Arathuppal

kural iyal: Illaraviyal

athikaram: Tivinai accam

kural en: 202

Kural: Tiyavai tiya payattalal tiyavai
tiyinum ancap patum.

Vilakkam: Tiyaceyalkal timaiyai vilaivikkum tanmai utaiyanavaka iruttalal, at tiyac ceyalkal tiyaivitak kotiyanavakak karuti ancappatum.