Thirukkural | குறள் 208

Categories இல்லறவியல்Posted on
Thirukkural-kural 208
Share with :  

குறள் பால் : அறத்துப்பால்

குறள் இயல் : இல்லறவியல்

அதிகாரம் : தீவினை அச்சம்

குறள் எண் : 208

குறள்: தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல்தன்னை
வீயா தடியுறைந் தற்று.

விளக்கம் : பிறர்க்குத் தீமை செய்தவர் அழிவது, அவரை அவரது நிழல் விடாது கால்களின் கீழே தங்கியிருப்பது போலாம்.

Kural pal: Arathuppal

kural iyal: Illaraviyal

athikaram: Tivinai accam

kural en: 208

Kural: Tiyavai ceytar ketutal nilaltannai
viya tatiyurain tarru.

Vilakkam: Pirarkkut timai ceytavar alivatu, avarai avaratu nilal vitatu kalkalin kile tankiyiruppatu polam.