யாதானும் நாடாமால் ஊராமால்

Categories அரசியல்Posted on
Share with :  

குறள் பால் : பொருட்பால்

குறள் இயல் : அரசியல்

அதிகாரம் : கல்வி

குறள் எண் : 397

குறள்: யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்னொருவன்
சாந்துணையுங் கல்லாத வாறு.

விளக்கம் : கற்றவனுக்கு எல்லா நாடும் சொந்த நாடாம்; எல்லா ஊரும் சொந்த ஊராம். இதனைத் தெரிந்தும்
ஒருவன் இறக்கும் வரை கூடப் படிக்காமல் இருப்பது ஏன்?

Kural pal: Porutpal

kural iyal: Araciyal

atikaram : Kalvi

kural en: 397

Kural : Yatanum natamal uramal ennoruvaṉ
cantunaiyun kallata varu.

Viḷakkam: Karravanukku ella natum conta natam; ella urum conta uram. Itanait terintum oruvaṉ irakkum varai kutap
patikkamal iruppatu en?