செல்லும் பாதை சரியாக இருந்தால்

Categories எண்ணங்கள்Posted on
Share with :  

செல்லும் பாதை சரியாக இருந்தால்.. வேகமாக அல்ல, மெதுவாக ஓடினாலும் வெற்றிதான்..!

Cellum pātai cariyāka iruntāl.. Vēkamāka alla, metuvāka ōṭiṉālum veṟṟitāṉ..!