எப்போதும் மறக்காமல்

Categories எண்ணங்கள்Posted on
Share with :  

எப்போதும் மறக்காமல் இருப்பது அன்பு அல்ல…

என்ன நடந்தாலும் வெறுக்காமல் இருப்பதுதான் உண்மையான அன்பு..!

Eppotum marakkamal iruppatu anpu alla…

Enna natantalum verukkamal iruppatutan unmaiyana anpu..!