வாழ்க்கை தோல்வி கவிதை-தோல்வி என்பது

Categories தோல்விPosted on
Valkai tholvi kavithai-tholvi enbathu
Share with :  

தோல்வி என்பது வாழ்க்கையில் கற்று தரும்

பாடங்களில் ஒன்றே தவிர அதில்

அவமானம் ஏதும் இல்லை…!

Tolvi enpatu valkkaiyil karru tarum

patankalil onre tavira atil

avamanam etum illai…!