உயிரான காதல் கவிதை-வலி தந்தவர்களை

Categories காதல்Posted on
Uyirana katal kavitai vali tantavarkalai
Share with :  

வலி தந்தவர்களை உயிராய் நினைப்பது

தாய்மையும் காதலுமே

Vali tantavarkalai uyiray ninaippatu

taymaiyum katalume