அழகான காதல் கவிதை-ஒரு பெண்

Categories காதல்Posted on
Alakana katal kavitai oru pen
Share with :  

ஒரு பெண் அழகாக இருப்பதால் அவளை நீ நேசிக்கவில்லை,

நீ நேசிப்பதால்தான் அவள் அழகாக தெரிகிறாள்….

Oru pen alakaka iruppatal avalai ni necikkavillai,

ni necippataltan aval alakaka terikiral….