வாழ்க்கை தோல்வி கவிதை-தோல்வியும், துன்பமும்

Categories தோல்விPosted on
Valkkai tolvi kavitai - tolviyum tunpamum
Share with :  

தோல்வியும், துன்பமும் தனியே வருவதில்லை…

கூடவே வலிமையையும்

அழைத்து வருகிறது!

Tolviyum, tunpamum taniye varuvatillai…

Kutave valimaiyaiyum

alaittu varukiratu!