இன்று போல் என்றும்

Categories வாழ்த்துக்கள்Posted on
Share with :  

இன்று போல் என்றும் மனமகிழ்வோடு நீடூழி வாழ வாழ்த்துகிறேன்.
திருமணம் நாள் வாழ்த்துக்கள்.

Inru pol enrum manamakilvotu nituli vala valttukiren.
Tirumanam nal valttukkal.