வானம் பாடியாக திரிந்த

Categories வாழ்த்துக்கள்Posted on
Share with :  

வானம் பாடியாக திரிந்த காதல்

பறவைகளுக்கு இன்று திருமணம்

நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள்.

Vanam patiyaka tirinta katal paravaikalukku inru tirumanam nencam nirainta valttukkal.