புனித வெள்ளி 2024

Categories பண்டிகைகள்Posted on
Good Friday 2024
Share with :  

கிறிஸ்துவின் அன்பு உள்ளத்தில்

நிலைத்துவிட்டால் பாவத்தின்

வல்லமை உன்னிடம் தோற்றுவிடும்

புனித வெள்ளி

 

Kiristhuvin anbu ullaththil

nilaiththuvittal paavaththin

vallamai unnidam thotruvidum

Punitha Velli