இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் 2024

Categories வாழ்த்துக்கள்Posted on
Happy International Womens Day 2024
Share with :  

சூரியன் இன்றி பூமி சுழலாது

பெண்கள் இன்றி இப்பூவுலகம் இயங்காது

மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்

 

Suriyan intri boomi suzhalathu

Penkal intri ippoovulakam iyangathu

Mahalir Dhina Vazhththukkal