இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் 2023

Categories பண்டிகைகள்Posted on
Happy Diwali 2023
Share with :  

தீப ஒளிகள் எங்கும் பரவட்டும்,

அன்பும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்திருக்கட்டும்

இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்

Deepa olikal engum paravattum,

anbum mahizhcchiyum nirainthirukkattum

Iniya Deepavali nalvalththukkal