இனிய உழைப்பாளர்கள் தின வாழ்த்துக்கள் 2022

Categories பண்டிகைகள்Posted on
Happy Labour Day 2022
Share with :  

வேர்வை சிந்தும் கரங்கள் உயரட்டும்

 

 

நாளைய உலகை இனிதே ஆளட்டும்

இனிய உழைபாளர்கள் தின வாழ்த்துக்கள்

 

Vervai sinthum karangal uyarattum

nalaiya ulagai inithey alattum

iniya ulaipalargal thina valththukkal