இனிய தொழிலாளர்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள் 2021

Categories பண்டிகைகள்Posted on
Happy May Day 2021
Share with :  

உடலினை இயந்திரமாக்கி

உழைப்பினை உரமாக்கி

உலகத்தை இயங்க வைக்கும்

உன்னத தோழர்களுக்கு

இனிய தொழிலாளர்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள் 2021

Udalinai iyanthiramakki

ulaippinai uramakki

ulakaththai iyanga vaikkum

unnatha tholarkalukku

iniya tholilalarkal thina nalvalthukkal 2021