இனிய திருவள்ளுவர் தினம் வாழ்த்துக்கள் 2019

Categories பண்டிகைகள்Posted on
Happy thiruvalluvar day wishes 2019
Share with :  

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி

பகவன் முதற்றே உலகு

திருவள்ளுவர் தினம் வாழ்த்துக்கள்

Akara mutala eluttellam ati

pakavan mutarre ulaku

tiruvalluvar tinam valttukkal