இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் அம்மா

Categories பிறந்தநாள்Posted on
Happy birthday mother
Share with :  

அன்பு தாய்க்கு

ஈடு இணையற்ற

என் தாயே

உங்களின்

இந்த பிறந்தநாள்

இனிய பிறந்த நாளாகட்டும்.

Anpu thaykku

ithu inaiyarra

en taye

unkalin

inta pirantanal

iniya piranta nalakattum.