இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் பொண்டாட்டி

Categories பிறந்தநாள்Posted on
Happy birthday wife
Share with :  

என் உடலும் உயிரும் ஒரு உருவாக்கி

என் உள்ளத்தின் உருவமாய் நிற்கும்

என் பொண்டாட்டிக்கு

இன்று பிறந்த நாள்…

En utalum uyirum oru uruvakki

en ullattin uruvamay nirkum

en pontattikku

inru piranta nal…