ஒவ்வொரு மனிதனும்-பெரியார்

Categories தலைவர்கள்Posted on
Tantai periyar kavithai
Share with :  

ஒவ்வொரு மனிதனும் செத்துப்போவது உண்மைதான்.

என்றாலும், அவனோடு அவன் முயற்சிகளும்

அவன் துவங்கிய காரியங்களும்

செத்துப்போய்விடுவதில்லை!

-தந்தை பெரியார்

Ovvoru manitanum cettuppovatu unmaitan.

Enralum, avanotu avan muyarcikalum

avan tuvankiya kariyankalum

cettuppoyvituvatillai!

-Tantai periyar