அறிவுள்ளவர்க்கு-பெரியார்

Categories தலைவர்கள்Posted on
Periyar quotes
Share with :  

அறிவுள்ளவர்க்கு அறிவின் செயல்..!

அறிவில்லாதவற்கு ஆண்டவன் செயல்..!

-தந்தை பெரியார்

Arivullavarkku arivin ceyal..!

Arivillatavarku antavan ceyal..!

-Tantai periyar