யார் சொல்லியிருந்தாலும்-பெரியார்

Categories தலைவர்கள்Posted on
Periyar kavithai
Share with :  

யார் சொல்லியிருந்தாலும் எங்கு படித்திருந்தாலும்
நானே சொன்னாலும் உனது புத்திக்கும்,
பொது அறிவுக்கும், பொருந்தாத எதையும்
நம்பாதே…

-தந்தை பெரியார்

Yar colliyiruntalum enku patittiruntalum
nane connalum unatu puttikkum,
potu arivukkum, poruntata etaiyum
nampate…

-Tantai periyar