தமிழன் என்று-பாரதியார்

Categories தலைவர்கள்Posted on
magakavi bharathi kavithai
Share with :  

தமிழன் என்று சொல்லடா தலைநிமிர்ந்து நில்லடா.

-மகாகவி பாரதியார்

Tamilan enru collata talainimirntu nillata.

-Makakavi paratiyar