செய்வதை துணிந்து செய்-பாரதியார்

Categories தலைவர்கள்Posted on
bharathiyar kavithaigal
Share with :  

செய்வதை துணிந்து செய்.

-மகாகவி பாரதியார்

Ceyvatai tunintu cey.

-Makakavi paratiyar