Thirukkural | குறள் 87

Categories இல்லறவியல்Posted on
Thirukkural-kural 87
Share with :  

குறள் பால் : அறத்துப்பால்

குறள் இயல் : இல்லறவியல்

அதிகாரம் : விருந்தோம்பல்

குறள் எண் : 87

குறள்: இனைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை விருந்தின்
துணைத்துணை வேள்விப் பயன்.

விளக்கம் : விருந்தோம்புதலாகிய வேள்வியின் பயன் இவ்வளவு என்று அளவு படுத்தி கூறத்தக்கது அன்று, விருந்தினரின் தகுதிக்கு ஏற்ற அளவினதாகும்.

Kural pal: Arattuppal

kural iyal: Illaraviyal

athikaram: Viruntompal

kural en: 87

Kural: Inaittunait tenpaton rillai viruntin
tunaittunai velvip payan.

Vilakkam: Viruntomputalakiya velviyin payan ivvalavu enru alavu patutti kurattakkatu anru, viruntinarin takutikku erra alavinatakum.