Thirukkural | குறள் 801

Categories நட்பியல்Posted on
Thirukkural-kural 801
Share with :  

குறள் பால் : பொருட்பால்

குறள் இயல் : நட்பியல்

அதிகாரம் : பழைமை

குறள் எண் : 801

குறள் : பழைமை எனப்படுவது யாதெனின் யாதும்
கிழமையைக் கீழ்ந்திடா நட்பு.

விளக்கம் : பழைமை என்று சொல்லப்படுவது எது என்று வினாவினால் அது பழகியவர் உரிமைப் பற்றிச் செய்யும் செயலைக் கீழ்ப்படுத்தாமல் ஏற்கும் நட்பாகும்.

Kural pal: Porutpal

kural iyal: Natpiyal

athikaram: Palaimai

kural en: 801

Kural: Palaimai enappatuvatu yatenin yatum
kilamaiyaik kilntita natpu.

Vilakkam: Palaimai enru collappatuvatu etu enru vinavinal atu palakiyavar urimaip parric ceyyum ceyalaik kilppatuttamal erkum natpakum.