சிறந்த எண்ணங்கள் கவிதை-வெற்றியின் இலக்கை

Categories எண்ணங்கள்Posted on
Ciranta ennankal kavithai-verriyin ilakkai
Share with :  

வெற்றியின் இலக்கை

நிர்ணிக்காதே…

அது

உன் முயற்சியாலும், பயிற்சியாலும்…

மாறிக்கொண்டே இருக்கும்…

Verriyin ilakkai

nirnikkatae…

Athu

un muyarciyalum, payirciyalum…

Marikkonte irukkum…