காதலில் தோற்றவர்கள்

Categories காதல்Posted on
Share with :  

காதலில் தோற்றவர்கள், தோற்றதற்காக அழவில்லை, இன்னும் அந்த நினைவுகள் தொடர்கிறதே! என்பதற்காகத்தான் அழுகிறார்கள்.

Katalil torravarkal, torratarkaka alavillai, innum anta ninaivukal totarkirate! Enpatarkakattan alukirarkal.