வழிகாட்டுதல் குடும்பம் கவிதை-என் அன்னையின்

Categories குடும்பம்Posted on
Valikattutal kutumpam kavitai - en annaiyin
Share with :  

என் அன்னையின் கண்ணில் நான் கற்றது அன்பு

என் தந்தையின் கண்ணில் நான் கற்றது வீரம்

என் கண்ணில் எனது பெற்றோர் கண்டது மரியாதை

En annaiyin kannil nan karratu anpu

en tantaiyin kannil nan karratu viram

en kannil enatu perror kantatu mariyatai