குடும்பம் வாழ்க்கை கவிதை-வாழ்வதற்கான செலவு

Categories குடும்பம்Posted on
Kutumpam valkkai kavitai-valvatarkana celavu
Share with :  

வாழ்வதற்கான செலவு மிக குறைவே.

அடுத்தவனை போல வாழ்வதற்கான செலவுதான்

மிக அதிகம்…

Valvatarkana celavu mika kuraive.

Atuttavanai pola valvatarkana celavutan

mika atikam…