அன்பானவர்கள் நம்முடன் இருந்தாலே போதும்

Categories குடும்பம்Posted on
Share with :  

ஆனந்தமான வாழ்க்கை வாழ ஆடம்பரம் தேவை இல்லை,அன்பானவர்கள் நம்முடன் இருந்தாலே போதும்..

Aṉantamāṉa vāḻkkai vāḻa āṭamparam tēvai illai, aṉpāṉavarkaḷ nammutaṉ iruntale potum..