எதிர்பார்க்கின்ற உறவுகளுக்கிடையில்

Categories நட்புPosted on
Share with :  

எதிர்பார்க்கின்ற உறவுகளுக்கிடையில் சிக்கி தவிக்கின்ற மனமும் குதூகலமாய் இருப்பது எதிர்பார்ப்பில்லா நட்பினால் மட்டுமே.

Etirparkkinra uravukalukkitaiyil cikki tavikkiṉṟa manamum kutukalamay iruppatu etirparppilla natpinal mattume.