நல்ல நட்பு கவிதை-நம்மை பற்றி

Categories நட்புPosted on
Nalla natpu kavitai - nammai parri
Share with :  

நம்மை பற்றி நமக்கே தெரியாத ரகசியங்களை

நமக்கு வெளிச்சம் போட்டுகாட்டும்

சிறந்த கருவிதான் நட்பு…

Nammai parri namakke teriyata rakaciyankalai

namakku veliccam pottukattum

ciranta karuvitan natpu…