பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் அம்மா

Categories பிறந்தநாள்Posted on
Happy birthday mom
Share with :  

அன்பு தாய்க்கு

உங்களை தாயாக

நான் அடைந்ததற்கு

அடையும் சந்தோசத்தை

வார்த்தைகளால்

விவரிக்க முடியாது!

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.

Anpu thaykku

unkalai thayaka

nan adaintatharku

ataiyum cantocattai

varttaikalal

vivarikka mutiyatu!

Iniya pirantanal valttukkal.