எமது தேசம் வல்லரசு

Categories கவிதைகள்Posted on
Share with :  

என்று பிஞ்சுகளும் முதியவர்களும் பாசத்திற்காக ஏங்காத !
நிலை வருகிறததோ அன்றே எமக்கு எமது தேசம் வல்லரசு.

Enru pincukalum mutiyavarkalum pacattukkumaka enkata!
Nilai varukiratato anre unmai ematu nattai vallaracu.