காதல் எனும் அன்பு

Categories கவிதைகள்Posted on
Share with :  

காதல் எனும் அன்பு சுகமானதுதான்
அது இருவரிடமுமிருந்து வெளிப்படும்போது…
ரனமாவது
ஒருவரிடம் மட்டும் இருக்கும்போது…

Katal enruum anpu cukamanatutan
atu iravataiyam velippatumpotu…
Ranamavatu