ஒரு முறை வந்தால் அது கனவு

Categories தலைவர்கள்Posted on
Share with :  

ஒரு முறை வந்தால் அது கனவு. இரு முறை வந்தால் அது ஆசை.. பல முறை வந்தால் அது இலட்சியம்…!

– எ. பி. ஜே அப்துல் கலாம்

Oru muṟai vantāl atu kaṉavu. Iru muṟai vantāl atu ācai.. Pala muṟai vantāl atu ilaṭciyam…!

– E. Pi. Jē aptul kalām