வெற்றி பெறுவதற்கான சிறந்த வழி

Categories தலைவர்கள்Posted on
Share with :  

வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற பதற்றம் இல்லாமல் இருப்பது தான் வெற்றி பெறுவதற்கான சிறந்த வழி

– எ. பி. ஜே அப்துல் கலாம்

Veṟṟi peṟa vēṇṭum eṉṟa pataṟṟam illāmal iruppatu tāṉ veṟṟi peṟuvataṟkāṉa ciṟanta vaḻi

– e. Pi. Jē aptul kalām