Thirukkural | குறள் 57

Categories இல்லறவியல்Posted on
Thirukkural-kural 57
Share with :  

குறள் பால் : அறத்துப்பால்

குறள் இயல் : இல்லறவியல்

அதிகாரம் : வாழ்க்கைத் துணைநலம்

குறள் எண் : 57

குறள்: சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்
நிறைகாக்கும் காப்பே தலை.

விளக்கம் : மகளிரைக் காவல் வைத்துக் காக்கும் காப்பு முறை என்ன பயனை உண்டாக்கும்? அவர்கள் நிறை என்னும் பண்பால் தம்மைத் தான் காக்கும் கற்பே சிறந்தது.

Kural pal: Arattuppal

kural iyal: Illaraviyal

athikaram: Valkkait tunainalam

kural en: 57

Kural: Ciraikakkum kappevan ceyyum makalir
niraikakkum kappe talai.

Vilakkam: Makaliraik kaval vaittuk kakkum kappu murai enna payanai untakkum? Avarkal nirai ennum panpal tammait tan kakkum karpe cirintatu.