அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி

Categories அரசியல்Posted on
Share with :  

குறள் பால் : பொருட்பால்

குறள் இயல் : அரசியல்

அதிகாரம் : இறைமாட்சி

குறள் எண் : 384

குறள்: அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா
மான முடைய தரசு.

விளக்கம் : ஆட்சி முறைக்கு உரிய அறத்தில் தவறாமல் அறமல்லாதவற்றை நீக்கி வீரத்தில் குறைபடாத
மானத்தை உடையவனே சிறந்த அரசன் ஆவான்.

Kural pal: Porutpal

kural iyal: Araciyal

atikaram : Iraimatci

kural en: 384

Kural: Aranilukka tallavai nikki maranilukka
mana mutaiya taracu.

Viḷakkam: atci muraikku uriya arattil tavaramal aramallatavarrai nikki virattil kuraipatata manattai utaiyavaṉe
ciranta aracan avan