திருக்குறள்-இன்பத்துள் இன்பம்

Categories அரசியல்Posted on
Thirukkural-inpattul inpam
Share with :  

குறள் பால் : பொருட்பால்

குறள் இயல் : அரசியல்

அதிகாரம் : இடுக்கண் அழியாமை

குறள் எண் : 629

குறள்: இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள்
துன்ப முறுதல் இலன்.

விளக்கம் : தன் உடலுக்கு இன்பம் வரும்போது அதை மனத்தால் விரும்பாதவன், துன்பம் வரும்போது மனம் தளர்ந்து துன்பப்படமாட்டான்.

Kural pal: Porutpal

kural iyal: Araciyal

atikaram: Itukkan aliyamai

kural en: 629

Kural: Inpattul inpam vilaiyatan tunpattul
tunpa murutal ilan.

Vilakkam: Tan utalukku inpam varumpotu atai manattal virumpatavan, tunpam varumpotu manam talarntu tunpappatamattan.