திருக்குறள்-துறந்தார் படிவத்த

Categories அரசியல்Posted on
Thirukkural-turantar pativatta
Share with :  

குறள் பால் : பொருட்பால்

குறள் இயல் : அரசியல்

அதிகாரம் : ஒற்றாடல்

குறள் எண் : 586

குறள்: துறந்தார் படிவத்த ராகி இறந்தாராய்ந்
தென்செயினுஞ் சோர்வில தொற்று.

விளக்கம் : துறந்தவரின் வடிவத்தை உடையவராய், அறிய இடங்களிலெல்லாம் சென்று ஆராய்ந்து (ஐயுற்றவர்) என்ன செய்தாலும் சோர்ந்து விடாதவரே ஒற்றர் ஆவர்.

Kural pal: Porutpal

kural iyal: Araciyal

atikaram: Orratal

kural en: 586

Kural: Turantar pativatta raki irantarayn
tenceyinun corvila torru.

Vilakkam: Turantavarin vativattai utaiyavaray, ariya itankalilellam cenru arayntu (aiyurravar) enna ceytalum corntu vitatavare orrar avar.