திருக்குறள்-வினைக்கண் வினைகெடல்

Categories அரசியல்Posted on
Thirukkural-vinaikkan vinaiketal
Share with :  

குறள் பால் : பொருட்பால்

குறள் இயல் : அரசியல்

அதிகாரம் : ஆள்வினை உடைமை

குறள் எண் : 612

குறள்: வினைக்கண் வினைகெடல் ஓம்பல் வினைக்குறை
தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன் றுலகு.

விளக்கம் : ஒரு செயலைச் செய்யும்போதே, அதைத் தொடர்ந்து செய்வது கடினம் என எண்ணிச் செய்யாது விட்டுவிடாதே. அவ்வாறு விட்டுவிடுபவரை இந்த உலகமும் விட்டுவிடும்.

Kural pal: Porutpal

kural iyal: Araciyal

atikaram: Alvinai utaimai

kural en: 612

Kural: Vinaikkan vinaiketal ompal vinaikkurai
tirntarin tirntan rulaku.

Vilakkam: Oru ceyalaic ceyyumpote, atait totarntu ceyvatu katinam ena ennic ceyyatu vittuvitate. Avvaru vittuvitupavarai inta ulakamum vittuvitum.