இருள் இருள் என்று சொல்லி

Categories எண்ணங்கள்Posted on
Share with :  

இருள் இருள் என்று சொல்லி கொண்டு சும்மா இருப்பதை விட,
ஒரு மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றி வை.!

Iruḷ iruḷ eṉṟu colli koṇṭu cum’mā iruppatai viṭa,
oru meḻukuvarttiyai ēṟṟi vai.!