முயற்சி கவிதை-நீ வலிமையாக

Categories எண்ணங்கள்Posted on
Muyarchi kavithai-ni valimaiyaka
Share with :  

நீ வலிமையாக இருக்க

வேண்டும் என்றால்,

துன்பங்களை

தனியாக எதிர்கொள்ள

கற்றுக்கொள்..!

Ni valimaiyaka irukka

ventum enral,

tunpankalai

taniyaka etirkolla

karrukkol..!